Opdrachten

 • Geplande opnamedagen kunnen twee werkdagen voor aanvang van de opnamedag (9.00 uur), kosteloos worden geannuleerd of in overleg verplaatst worden naar een alternatieve datum.
 • Bij annulering van de opdracht worden de reeds gemaakte kosten volledig in rekening gebracht. Dat geldt voor alle uren die zijn besteed ter voorbereiding van de productie, gereserveerde apparatuur/locaties en/of diensten van derden.
 • Extra kosten die door opdrachtnemer worden gemaakt in het geval van het verzetten van een productie naar een alternatieve datum worden ook doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Voor werkzaamheden buiten Hilversum worden reis- en verblijf kosten gerekend. Voor trainers en verslaggevers is dat €0,60 per km en voor een cameraploeg €0,90 per km.
 • Voor het vervoer van apparatuur e.d. worden de kosten doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Bij de inkoop van diensten van derden ‘out of pocket’ wordt een opslag gerekend van 15%.

Montages

 • Montages worden na opname of aanlevering van het beeldmateriaal einde volgende werkdag opgeleverd, tenzij dit anders is afgesproken. Ook de correctierondes worden in overleg met opdrachtgever ingepland en uitgevoerd.
 • De videoproducties worden standaard voorzien van een (inhouse)voice-over, (stock)muziek, logo, naam- en eindtitel.
 • Geplande montages kunnen de dag ervoor, maar uiterlijk tot 16.00 uur, kosteloos worden geannuleerd.
 • Montages die na 16.00 uur voorgaande dag of op de dag zelf worden geannuleerd worden voor 100% in rekening gebracht van de opdrachtgever en kunnen ook niet kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.

Trainingen

 • Een incompany training kan één week voor aanvang van de werkdag (9.00 uur), kosteloos worden geannuleerd of in overleg verplaatst naar een alternatieve datum. Bij annulering na een week voorafgaand wordt 50% van de trainingssom in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • De proefopdrachten, als die onderdeel zijn van de training, moeten uiterlijk een maand na de training worden ingeleverd of in overleg zijn ingepland voor een datum in de daaropvolgende maand.
 • Montages van de proefopdracht worden uiterlijk een week na het aanleveren van het materiaal opgeleverd.

Abonnementen

 • Onbeperkt gebruik van het online platform TubeWay voor het versturen en delen van beeldmateriaal.
 • Telefonisch contact opnemen met onze redactie voor vragen en advies bij de voorbereiding van de items en er wordt na iedere productie feedback gegeven op de gemaakte productie.
 • Gebruikers van TubeWay kunnen onbeperkt inschrijven op de maandelijkse update trainingen.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het melden wanneer een gebruiker geen toegang meer mag hebben.

Bundels

 • Vooraf ingekochte montages blijven onbeperkt inzetbaar zolang een TubeWay abonnement is afgesloten.
sun